TNO en de Universiteit Hasselt (België) hebben een innovatief concept ontwikkeld om zonlicht direct te gebruiken als ‘brandstof’ om chemische processen aan te drijven. De organisaties zijn er in geslaagd om CO2 bij lage temperatuur en met zonlicht als duurzame energiebron om te zetten naar de brandstof methaan. Het zonlicht wordt met een uitzonderlijk hoge efficiëntie van 55%  gebruikt. Deze innovatie kan gelijktijdig bijdragen aan de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en aan de vermindering van CO2 uitstoot. Lees verder [Bron: TNO]