Voor quantumcomputers die problemen te lijf kunnen die de klassieke supercomputer niet meer aankan – ‘quantum supremacy’ – is vijftig een kritiek getal. Experimenten die quantumsuprematie aantonen, moeten met minstens 50 ‘qubits’ werken. Voor quantumcomputers die met licht werken, is dit niet anders: in dat geval heb je 50 fotonen nodig. Maar dat moeten dan wel ‘perfecte’ fotonen zijn, anders doen ze de kracht van quantum juist teniet. Lees verder [Bron: utwente]