Op 18 augustus heeft het preparatory committee, het comité dat het unitair octrooi en het UPC coördineert een persbericht uitgebracht dat het nieuwe systeem naar verwachting medio 2022 in werking zal treden. Ook een aantal tussenliggende stappen wordt in de tijdlijn aangegeven. Dit is belangrijk nieuws voor iedereen die te maken heeft met octrooien, ook wel patenten. Lees verder