Wetenschappers in bijvoorbeeld de fysica, de biologie en bij mobiliteitsvraagstukken hebben steeds meer behoefte aan rekenkracht voor het oplossen en doorrekenen van complexe problemen. Om dergelijk onderzoek ruim baan te geven, realiseert de TU Delft een eigen Delft High-Performance Computing Centre (DHPC). Deze ‘supercomputer’ vult bestaande nationale en cloud-based voorzieningen aan, en biedt wetenschappers en studenten meer flexibiliteit in hun onderzoek. Lees verder [Bron: tudelft.nl]