Binnen het Dutch Optics Centre van TNO, TU Delft en andere kennisinstellingen, bevinden zich uitstekende onderzoeksfaciliteiten voor de ontwikkeling van opto-mechanische componenten voor high-precision producten zoals satellieten, telescopen, microscopen en controle-instrumenten. Vanwege de vraag vanuit bedrijven in de Brainport opende TNO, in het kader van het Dutch Optics Centre, op 1 maart in Eindhoven een dependance in het Holst gebouw. Lees meer [Bron: tno.nl]