“Een shutdown in een productiefaciliteit is een gebeurtenis waarbij een volledige procesinstallatie of –eenheid, buiten gebruik moet worden gesteld om specifieke onderhoudstaken en/of overige werkzaamheden uit te voeren.”Een zuivere en, op het eerste zicht, een simpele beschrijving van een noodzakelijk kwaad. Maar ook een situatie welke bij aankondiging vaak de start is van een spannende tijdsperiode. Lees verder de download het whitepaper