De digitalisering c.q. automatisering en robotisering laat zich ook gelden in de conservatieve medische wereld, waar chirurgen zo lang moeten trainen om goed te worden in hun vak dat ze nieuwe technologie als obstakel gaan zien. Zo zijn aan de TU Eindhoven in de onderzoeksgroep van Maarten Steinbuch, hoogleraar regeltechniek in het bijzonder voor automotive en robotica, al diverse medische robots ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is de oogchirurgierobot die start-up Preceyes nu doorontwikkelt en vermarkt. Lees verder [Bron: linkmagazine]