Flexibeler, intelligentere machines betekenen een grotere complexiteit – en dus hogere eisen aan de regelaarprestaties. Lenze speelt in op deze trend met zijn nieuwe kastcontrollers. Deze nieuwe generatie regelaars verlegt de grenzen van wat technisch mogelijk is. Lees verder [Bron: automatie-pma]