De Corona-crisis begint de economie nu hard te raken. Veel bedrijven zijn in acute liquiditeitsproblemen terecht gekomen. Voor hen kan een goed selectief betalingsbeleid bijdragen aan de beheersing van (tijdelijke) liquiditeitsproblemen of zelfs de onderneming redden. Door in die omstandigheden selectief te betalen, kan de bestuurder echter de andere schuldeisers benadelen. Een dergelijke selectieve betaling kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Dit kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid (dus in privé) van de bestuurder van de onderneming. Lees verder