Op donderdag 11 juli jl. vierden Fontys Hogeschool en ALTEN Nederland met het aansnijden van een taart het 5-jarige jubileum op het gebied van hybride tech-docentschap. In Nederland is een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt en is een hogere uitstroom van opgeleide technici noodzakelijk. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn meer docenten nodig. Met de inzet van haar consultants als parttime docent biedt ALTEN aan Fontys al 5 jaar ondersteuning in het technische onderwijs. Lees verder [Foto: Bart van Overbeeke]