Het werken in een ruimte waarin de klimatologische omstandigheden onder controle zijn en de contaminatie van de lucht (vervuiling door kleine stofdeeltjes, chemische of microbiologische vervuiling) constant beperkt blijft tot een bepaald gewenst niveau, neemt in de afgelopen decennia enorm toe. Lees verder en download het whitepaper