Industry 4.0, ook welSmart Industry, de Vierde Industriële Revolutie of Industrial Internet of Things genoemd, wordt nu al met succes door diverse maakbedrijven wereldwijd toegepast. De combinatie van sensoren, data en data analytics zorgt niet alleen voor een efficiëntere productie. Het stelt organisaties ook in staat om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Lees verder [Bron: iotjournaal.nl]