In de motor van uw auto reageert benzine direct met zuurstof uit de lucht om een verbranding te veroorzaken die uw auto in staat stelt te rijden.  Dit is de conventionele manier. Chemische energie wordt omgezet in nuttige mechanische energie. Lees verder